gallery/logo ford2

Empresa familiar constituïda l’any 1975 com a taller mecànic de reparacions de vehicles multimarca, maquinaria agrícola i camions, en general. L’any 1990 decideixo ampliar el negoci amb una nova infraestructura amb dedicació a la marca Ford.

T a l l e r s    A r t a u